Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Recull

Recull dades

 

Durant la recerca ajusteu sempre el recull de dades als criteris prèviament planificats, concretament:


- Anonimització / pseudo anonimització de les dades recollides. Més informació sobre anonimització i pseudo anonimització:

- El format d'emmagatzematge i la custòdia de les dades

- La minimització del recull de dades

- Si el recull de dades implica l’elaboració de perfils, detallar els mètodes utilitzats per al seguiment, la vigilància o l’observació dels participants. Avalueu els riscos de les activitats de tractament de dades i expliqueu com es previndran els danys i se salvaguardaran els drets dels participants en la recerca.

- Si el recull de dades inclou dades disponibles públicament, cal confirmació que les dades emprades es poden fer servir lliurement per al projecte incloent si escau el permís del propietari/gestor dels conjunts de dades.

- Si el recull de dades la realitza una tercera part, cal una declaració que confirmi el compliment de les lleis del país on es van recollir les dades.

 

Contacte i suport:

 

Quan recolliu i tracteu dades, si aquestes contenen dades personals s’ha de complir amb l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Les dades personals seran:

  • tractades de manera lícita, lleial i transparent
  • recollides amb fins determinats, explícits i legítims
  • adequades, pertinents i limitades
  • exactes i actualitzades
  • conservades només pel temps necessari pel compliment del fi determinat
  • protegides

Quan es tractin categories especials de dades personals es contactarà amb el Delegat de Protecció de Dades de la UPC.

Quan un tractament de dades personal comporti un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques, abans del seu tractament, es realitzarà una avaluació d’impacte.

Més informació sobre l’avaluació d’impacte 

Més informació sobre protecció de dades.  

 

Contacte i suport:

 

Per planificar tots els aspectes relacionats amb les dades de recerca, consulteu els diferents apartats d'aquest web (Planifica, Organitza, etc.).


En relació a la protecció de dades, us pot ser d'utilitat consultar l'Ethics and Data Protection Decision Tree