Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Planifica

Planifica el projecte

Quan un projecte de recerca requereix treballar amb dades, cal elaborar el Pla de Gestió de Dades (PGD). 

 

Abans d'iniciar el projecte

En els projectes competitius sovint es requereix incloure informació sobre el Pla de Gestió de Dades en la memòria de la sol·licitud.  Seguiu els requisits que especifica l'entitat finançadora. Si no hi ha especificacions, feu una descripció de la tipologia de dades que utilitzareu en el projecte indicant com complireu amb els principis de dades FAIR i com emmagatzemareu i preservareu les dades.

 

Durant el projecte

A l'inici del projecte, normalment durant els 6 primers mesos, elaboreu el Pla de Gestió de Dades indicant:   

  • quin tipus de dades es generaran o es recolliran i amb quin propòsit.

  • quina metodologia se seguirà per la seva obtenció i/o recopilació mitjançant observacions, experiments, enquestes o si s'usaran dades per part de tercers.

  • com s'emmagatzaran, es conservaran i es compartiran.

  • com es maximitzarà l'accés i la reutilització de les dades per altres finalitats i aplicacions quan finalitzi el projecte.

  • en projectes consorciats, especifiqueu qui serà el responsable de la gestió de dades.

Per planificar tots els aspectes relacionats amb les dades de recerca, consulteu els diferents apartats d'aquest web (Recull, Organitza, etc.). Més informació  sobre el Pla de Gestió de Dades.

Reviseu i actualitzeu el PGD al llarg de la vida del projecte. Podeu utilitzar l’eiNa DMP amb plantilles adaptades als requisits dels diferents organismes finançadors.

Si durant l'elaboració del PGD detecteu que durant el projecte tractareu dades personals podeu consultar l'Ethics and Data Protection Decision Tree 

 

Contacte i suport PGD:

Contacte i suport dades personals:

Quan presentar el PGD al Comitè d’Ètica i per què?

Moltes entitats finançadores requereixen que els projectes comptin també amb l’assessorament i l’avaluació del Comitè d’Ètica (CE) de la institució. En aquest sentit, s’ha de presentar el PGD al CE per a la seva revisió i aprovació abans de començar el projecte. Qualsevol projecte de recerca que involucri temes ètics requereix la gestió de les seves dades, però no tots els projectes amb gestió de dades requereixen presentar-se al CE.

 

La pregunta inicial és, quan un projecte de recerca ha de passar pel CE? Els criteris moltes vegades són una mica difosos. De fet, la valoració dins del CE no està sistematitzada i sempre requereix la revisió personalitzada per part dels membres del CE que analitzen tota la documentació requerida.


Els punts claus per determinar que un projecte passi per la revisió del CE seria el fet que la recerca involucrada faci servir: 

  • Sistemes o tècniques fonamentades en intel·ligència artificial (AI)

  • Categories especials de dades personals com ara: d'origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, la afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals

  • Grups de persones vulnerables (com per exemple menors d'edat o persones amb discapacitats)

  • Activitats que puguin afectar negativament a la salut o la seguretat de les persones participants, o a l’entorn mediambiental

  • Embrions humans o cèl·lules mare

  • Animals

  • Activitats que impliquin països fora de la Unió Europea (ja sigui que els participants són No-UE, o que les activitats de recerca és realitzen fora la UE).

 

També és important remarcar que els projectes que entren a ser valorats pel CE, a més del PGD han d’adjuntar un paquet ampliat d’informació que ha de servir per poder valorar correctament el projecte. Entre aquest paquet d’informació s’ha d’incloure, a més del PDG ja comentat:


En funció de la dimensió ètica sobre la qual es vulgui demanar la revisió s'haurà d'emplenar el corresponent qüestionari:


En el cas de projectes de recerca i estudis que impliquin interacció amb persones, podeu consultar la Guia per a la revisió ètica d’estudis que impliquin interacció amb persones (PDF), així com el model de Consentiment informat (PDF).

Sempre que el projecte requereixi un full específic de “Consentiment Informat” per part dels participants, s’haurà de crear en paral·lel un “Project Information Sheet” (full d’informació del projecte). La finalitat d’aquest document és informar i assabentar als participants dels detalls del projecte on col·laboraran. Còpia d’aquest model de document s’ha de lliurar al comitè d’ètica conjuntament amb el “Consentiment Informat”. Tot i que hi ha molts formats, aquest document ha d’incloure com a mínim la següent informació:

  • Resum dels objectius, mètodes i implicacions de la recerca juntament amb els destinataris esperats de l’estudi.
  • Aclarir la naturalesa de la participació que es demana a cada persona.
  • Indicar explícitament que la participació és voluntària i es pot retirar en qualsevol moment sense conseqüències personals.
  • L’exercici dels drets en matèria de protecció de dades personals.
  • Proporcionar enllaços a més informació, incloses les adreces de correu electrònic de la persona responsable i de la persona de contacte.

 

Trobareu més informació al web del Comitè d'ètica de la UPC, concretament a l’apartat "Revisió Projectes de Recerca", i també a la secció "Models i Formularis".

Contacte i suport: